individuale

in·di·vi·du·à·le
agg. CO
1. che riguarda l'individuo, come singolo elemento di una collettività: garantire la libertà individuale, i diritti individuali
Sinonimi: particolare, 1personale, 1privato.
Contrari: collettivo, 1comune, sociale, generale.
2. proprio di una determinata persona, personale: caratteristiche individuali, lavoro individuale, seguire lezioni individuali di inglese
Sinonimi: particolare, 1personale, 1privato, speciale.
Contrari: collettivo, 1comune, sociale.
3. nel linguaggio sportivo, di esercizio, eseguito da una sola persona | di gara, competizione sportiva, ecc., che si disputa fra concorrenti singoli; anche s.f.: un'individuale di scherma
\
DATA: av. 1574.
ETIMO: dal lat. mediev. individuāle(m), anche individuo.

Dizionario Italiano.

Look at other dictionaries:

  • individuale — agg. [der. di individuo ]. 1. [che concerne l individuo, che è del singolo individuo: caratteristiche i. ; lavoro i. ; passaporto i. ] ▶◀ (lett.) individuo, particolare, personale, singolo, specifico. ◀▶ collettivo, comune, generale. ↑ universale …   Enciclopedia Italiana

  • individuale — {{hw}}{{individuale}}{{/hw}}agg. Dell individuo, della persona singola: interesse –i; CONTR. Collettivo …   Enciclopedia di italiano

  • individuale — pl.m. e f. individuali …   Dizionario dei sinonimi e contrari

  • individuale — agg. personale □ particolare, privato, proprio, singolare, singolo, soggettivo, speciale, specifico CONTR. collettivo, comune, generale □ pubblico, sociale, collegiale, corale, complessivo …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

  • individualizare — INDIVIDUALIZÁRE, individualizări, s.f. Acţiunea de a individualiza şi rezultatul ei. ♦ Adaptarea şi aplicarea unei concepţii, a unei legi etc. la cazuri particulare. ♦ Întruchipare a ideii artistice în imagini concrete, individuale; întruchipare… …   Dicționar Român

  • decret — DECRÉT, decrete, s.n. Act prin care se stabilesc dispoziţii obligatorii sau prin care se reglementează anumite situaţii individuale, emanat de la organul suprem al puterii de stat. – Din fr. décret, lat. decretum. Trimis de dante, 13.07.2004.… …   Dicționar Român

  • comune — 1co·mù·ne agg., s.m., s.f. FO 1a. agg., che rientra nella norma, usuale, solito: fenomeno, avvenimento comune, è comune che qui piova | spreg., ordinario, mediocre: un intelligenza comune, un uomo comune, essere vestito in modo comune; che è di… …   Dizionario italiano

  • nominalism — NOMINALÍSM s.n. Curent în filozofia medievală care susţinea că numai lucrurile individuale au existenţă reală, în timp ce noţiunile generale sunt simple cuvinte, nume ale acestor lucruri. – Din fr. nominalisme. Trimis de ana zecheru, 08.06.2004.… …   Dicționar Român

  • realism — REALÍSM s.n. Mişcare, curent, atitudine în creaţia sau teoria literară şi artistică având ca principiu de bază reflectarea realităţii în datele ei esenţiale, obiective, caracteristice. ♦ Nume generic pentru concepţiile filozofice care recunosc… …   Dicționar Român

  • generale — ge·ne·rà·le agg., s.m. e f. FO 1. agg., che è applicabile o riguarda un intero ordine di fatti, cose o persone: regole, principi generali, visione generale delle cose, malessere generale Sinonimi: 1comune, ecumenico, globale, universale. Contrari …   Dizionario italiano

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.